Κότσι Αρχικό

Εύρος Τιμών
1982
Μέγεθος
Χρώμα
Χαρακτηριστικά
Πάθηση