Σαμπό

Εύρος Τιμών
2053
Μέγεθος
Χρώμα
Χαρακτηριστικά
Πάθηση